Let op, geld lenen kost ook geld.

Contacteer onze diensten


Van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00
Zaterdag van 9:00 tot 12:00

04/228.80.71

[email protected]

Contacteer onze diensten


Van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30
Zaterdag van 9:00 tot 12:00

[email protected]

Wettelijke bepalingen

Identiteit van de kredietmakelaar

MID FINANCE SA

Ons bureau staat ingeschreven in het register van tussenpersonen als tussenpersoon voor hypothecaire kredieten, consumentenkredieten en voor verzekeringen die vallen onder de Belgische wet met het ondernemingsnummer: 0890976 177. Je kunt dit op elk moment controleren door op de onderstaande link te klikken:http://www.fsma.be/fr/Supervision/finbem/Maatschappijen.aspx
 
Als tussenpersoon baseren wij onze aanbevelingen op een grote waaier van producten die uit de gehele markt komen. Ons kantoor houdt rekening met een groot aantal krediet- en verzekeringscontracten die beschikbaar zijn op de markt en beveelt één of meerdere contracten aan die passen bij uw noden en uw persoonlijke en financiële situatie.

Sociale zetel  Rue Arsène Falla, 56 4621 - FLERON

Ondernemingsnummer : BE 0890.976.177

FSMA-nummer (verzekeringstussenpersoon)  : 102.285

MID FINANCE kan gecontacteerd worden :

 • Per post : Rue Arsène Falla, 56 4621 - FLERON
 • Per telefoon : 04/228.80.71
 • Per mail : via het contact formulier

Wij werken samen met verschillende kredietverstrekkers voor hypothecaire kredieten  Zie

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

SPF Economie, MKB, Middenklasse & Energie – Directie van de Economische Inspectie - North Gate III, 16 Koning Albert II laan, 1000 Brussel https://economie.fgov.be/fr

SPF Economie FSMA

 

Gegevensbescherming (privacy)

Alle gegevens die je via de website van MiD Finance ingeeft, zijn geheel beveiligd en versleuteld via het protocol SSL (Secure Socket Layer).

MiD Finance garandeert u dat uw gegevens bij MiD Finance in veilige handen zijn. De gegevensverwerking respecteert de wet op de bescherming van de persoonlijke privésfeer van 30 juli 2018. De geheimhouding en het respect van de persoonlijke gegevens zijn een constante prioriteit voor MiD Finance.

MiD Finance verbindt zich tot :

 • Het alleen vragen van de nodige persoonlijke gegevens voor de inbreng van je krediet, je verzekeringscontract en/of om ons toe te staan een kwaliteitsservice te bieden
 • Het installeren van normen en veiligheidsinstructies die de geheimhouding van de gegevens die je ons toevertrouwt hebt, garanderen. 
 • Alleen toegang geven tot de informatie aan medewerkers die getraind zijn in de geheimhoudingsprocedures bij MiD Finance. 
 • U toegang geven aan informatie die u betreft. Met een simpele email aan [email protected] of per post geadresseerd aan MiD Finance, kan je gratis de geschreven communicatie met uw persoonlijke gegevens opvragen die bij ons opgeslagen is. En, indien van toepassing, kan de rectificatie van deze gegevens gevraagd worden indien deze niet correct zijn. Deze baanvraag moet altijd gepaard gaan met een kopie van uw identiteitskaart.  

Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die zich met uw krediet bezighouden met het respect voor de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke privésfeer en de geldende deontologische code bij MiD Finance.

U krijgt toegang tot uw persoonlijke gegevens door een geschreven aanvraag te sturen naar:

 • Per post of per email ([email protected]), aan de commerciële dienst van MiD Finance – rue Arsène Falla,56 – 4621 FLERON
 • Het publieke register dat bijgehouden wordt door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139 in 1000 Bruxelles

Wij verbinden ons ertoe zo snel als mogelijk de verkeerde persoonlijke gegevens te corrigeren, die u bij deze gelegenheid geconstateerd zou kunnen hebben.

Veiligheids- en geheimhoudingsbeleid

Alle gegevens die op onze website ingegeven worden, worden beveiligd via het protocol Secure Socket Layer (SSL). Het gaat hier over een communicatieprotocol dat de authentificatie, de geheimhouding en de uitgewisselde gegevensintegratie garandeert. Zijn succes is te wijten aan zijn eenvoudige gebruik en zijn makkelijke integratie in navigatiesoftware. Alle persoonlijke informatie die je met ons deelt over je privéleven, profiteren van deze bescherming.

Informatie over cookies

Cookies en links

Wanneer u onze website raadpleegt, stuurt MiD Finance in bepaalde omstandigheden en geautomatiseerd « cookies » aan uw computer zodat we u de beste service kunnen bieden.

Een ccokie is een file dat algemene informatie bevat over het surfgedrag van een internetgebruiker die onze website bezoekt. De file wordt gemaakt door software op onze website en op uw harde schijf opgeslagen. Deze files hebben voornamelijk als doel om onze website makkelijk te kunnen gebruiken. Zij slaan bijvoorbeeld de taalkeuze bij je eerste bezoek aan de website op en wanneer je een volgende keer weer de website bezoekt, wordt i automatisch de website in de gekozen taal getoond.

Als u niet wilt dat er cookies op uw harde schijf opgeslagen worden, dan kan u uw browser zo configureren. Als u niets doet, dan worden de cookies op uw computer bewaard met een maximale duur van 12 maanden.

Er bestaan verschillende soorten cookies :

 • Sommige cookies zijn onmisbaar voor het surfen op de website. Het verwijderen van deze cookies kan het surfen moeilijk maken et kan het ondertekenen van offertes onmogelijk maken.  
 • Andere cookies hebben als doel ons van statistieken, bezoekersaantallen en het gebruik van verschillende elementen (bezochte inhoud, gevolgde weg): dat stelt ons in staat om onze site te verbeteren, de ergonomie te verbeteren, fouten op te sporen en je computer te kunnen identificeren bij je volgende bezoek. 
 • Er bestaan ook cookies die, zonder onmisbaar te zijn, het ons makkelijker maken je te helpen als je iets zoekt op onze site of om makkelijker te begrijpen wat u van ons vraagt: zij helpen ons bijvoorbeeld offertes aan te passen die voorgesteld worden naar aanleiding van je interesses die jij tijdens het surfen op onze website hebt getoond. Echter, als je computer ook gebruikt wordt door andere personen, dan kunnen wij niet zeker zijn dat de reclames altijd overeenkomen met je interesses en voorkeuren : zij kunnen ook te maken hebben met het surfgedrag van een andere gebruiker. Echter, het delen van een computer met andere personen en de instellingen van je computer met/zonder cookies zijn je vrije keuzes en ieders eigen verantwoordelijkheid. 

Bovendien kunnen wij cookies voor onze reclames plaatsen. Dit om statistieken te kunnen maken, het aantal keer dat de reclames getoond en geactiveerd zijn en het aantal gebruikers die op deze inhouden geklikt hebben. Al deze informatie maakt de berekening van de bedragen mogelijk van de onderdelen van het advertentiekanaal.

Uw voorkeuren bij cookies

De instellingen van uw browser staan u toe al dan niet cookies te accepteren. Deze instellingen kan u op elk moment veranderen. Als u in uw instellingen cookies accepteert, zullen deze cookies opgeslagen worden in een apart deel van uw computer en zijn alleen leesbaar voor diegene die ze daar opgeslagen heeft.

Maar u kan uw instellingen zodanig configureren dat deze systematisch cookies weigert. Het accepteren en weigeren van cookies zal u van tijd tot tijd voorgesteld worden voordat er een cookie op uw computer opgeslagen wordt.

Midfinance.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verminderde werking van onze diensten vanwege de onmogelijkheid voor ons om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u hebt geweigerd of verwijderd.

IP tracking

MiD Finance past geen IP Tracking toe (techniek die erin bestaat de prijzen van door internetgebruikers bekeken producten kunstmatig te verhogen).

Bescherming van de inhoud van de website (auteursrechten en copyright)

De teksten, grafische elementen en andere inhoud van de website zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Zij blijven het exclusieve eigendom van Mid Finance. Elk gebruik in welke vorm dan ook van de gegevens van deze website of de inhoud ervan voor commerciële of illegale doeleinden is verboden. De gebruiker gebruikt de site en heeft alleen toegang tot de inhoud voor zijn persoonlijke behoeften.

Deze website is in België beschermd door de wet van 30 juin 1994 – De wet betreffende auteursrechten en burenrecht. De schending van een van deze rechten is een vervalsingsmisdrijf dat strafbaar is.

Het gebruik van gegevens van deze site moet het onderwerp zijn van een specifiek verzoek, eerder schriftelijk op het hierboven genoemde adres.

Verantwoordelijkheid

MiD Finance ziet er iedere dag op toe dat de informatie op de website up-to-date is. Er worden regelmatig updates aangeboden om gebruikers te voorzien van hoogwaardige en bijgewerkte inhoud. Om echter beter aan de verwachtingen van klanten te voldoen, behoudt MiD Finance zich het recht voor om de inhoud van haar site zonder waarschuwing te wijzigen. MiD Finance kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ontoegankelijkheid of beëindiging van de website. MiD Finance geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie op de site. Evenzo kan MiD Finance niet verantwoordelijk worden gehouden voor simulaties die beschikbaar zijn op haar website. Ze worden alleen ter informatie verstrekt en MiD Finance kan hun volledigheid niet garanderen. Deze gegevens mogen in geen geval worden beschouwd als een persoonlijk voorstel voor de verkoop of aankoop van producten. Voor meer informatie staat MiD Finance ter beschikking van de gebruikers van haar site.

 

Juridische prospectussen

Klachtenbehandeling

Ons kantoor wil haar klanten tevredenstellen. In geval van een probleem of een vraag, staat ons kantoor voor u klaar. Als u een klacht heeft over onze service, gelieve een email te schrijven naar het volgende emailadres [email protected] zodat wij er een gepast antwoord op kunnen geven.

Als ons antwoord niet de gepaste voldoening geeft, nodigen wij u uit contact op te nemen met de Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II laan 8 bus 2 in 1000 Brussel – tel. 02/ 545.77.70 – Fax 02/545.77. 79 – [email protected] - www.ombudsfin.be

Ombudsfin

Het Ombudsfin is een unieke onafhankelijke bemiddelingsdienst voor de bankensector, financiële marktensector en kredietmakelaars: het heeft de roeping de klachtenbehandeling te vergemakkelijken door transparante en coherente antwoorden te geven. Het kan alleen een uitkomst bieden als u uw probleem al aan uw kredietmakelaar heeft uitgelegd zonder dat u binnen een redelijke termijn een oplossing gekregen hebt.

U heeft tevens de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de toezichthoudende instantie: SPF economie, MKB, middenklasse & Energie - Directoraat-generaal Economische inspectie - North Gate III, 16 Koning Albert II, 1000 Brussel https://economie.fgov.be/fr

Gegevensbescherling

Recht op rectificatie

Op elk moment kan u uw privégegevens opvragen door een mail te sturen naar het volgende adres [email protected]. Er zal echter een identiteitscontrole door onze relatiebeheerders plaatsvinden om te voorkomen dat een derde uw persoonlijke gegevens verandert

Recht op verwijdering en recht om toestemming in te trekken

U kan vragen om al uw gegevens te verwijderen. U kan uw aanvraag voor verwijdering sturen naar naar het volgende adres [email protected]. Er zal echter een identiteitscontrole door onze relatiebeheerders plaatsvinden om te voorkomen dat een derde uw persoonlijke gegevens verandert

Een bezwaarschrift indienen bij een toezichthoudende instantie

Ieder persoon die vindt dat zijn/haar gegevens tegen zijn/haar wil of abusief gebruikt zijn, kan een bewaarschrift indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor Gegevensbescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Bewaringstermijn van gegevens

Leads :

Wij verstaan onder « leads »:

 • - krediet- of verzekeringsaanvragen die niet tot een contract hebben geleid
 • - informatieaanvragen die niet tot een contract hebben geleid
 • - aanvragen die automatisch zijn geweigerd en zonder contract

Doel van de gegevensbewaring: MiD Finance behoudt zich het recht om gegevens van « leads » te bewaren om sneller te kunnen handelen bij een nieuwe aanvraag of om de historiek te bewaren.

Klanten:

We verstaan onder « klanten »: elke persoon die een krediet- of verzekeringscontract bij MiD Finance heeft getekend..

Doel van de gegevensbewaring: MiD Finance behoudt zich het recht gegevens van « klanten » te bewaren om sneller te kunnen handelen bij een nieuwe aanvraag of om de historiek te bewaren.

Om meer te weten, raadpleeg onze privacyverklaring.

 

Simuleer uw lening online Snel en zonder verplichting

« Om uw aanvraag te kunnen behandelen, moet de kredietverstrekker de centrale van kredieten voor particulieren van de Nationale bank van België consulteren, zijn eigen files en misschien zelfs de files van atradius, kredietverzekeraar »

Cofidis
BNP Paribas
Alpha Credit
Elantis
EB Lease
Record Bank
CKV
Credimo
Allianz
Creafin

Onder voorbehoud van acceptatie van uw aanvraag door de toegewezen kredietverstrekker van Mid Finance en na ondertekening van het kredietcontract