Let op, geld lenen kost ook geld.
Bereken uw hypothecair krediet

1 Kies je krediet

2 Personaliseer je krediet

Het Bedrag

Soort krediet

De duur

3 Resultaat van uw simulatie

Geleend bedrag:
Duur van het krediet:
Debetrentevoet:
JKP:
Totale bedrag dat aan de kredietverstrekker betaald moet worden:
Uw maandelijkse aflossing

REPRESENTATIEF VOORBEELD : aard van de lening: HYPOTHECAIR KREDIET - Totaal bedrag voor de lening : 168.750€ - Maandelijkse aflossingstermijnen: 834,34€ - JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE: 3,71% - Vaste debetrentevoet: 3,44% - Duur van de lening: 300 maanden -" Schuldsaldoverzekering: 552.00Eur/jaar - Brandverzekering: 300.00Eur/jaar - Dossierkosten: 500.00Eur Kosten gelinkt aan de hypotheek en de akte: 3893.93Eur

Contacteer onze diensten


Van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00
Zaterdag van 9:00 tot 12:00

04/228.80.71

[email protected]

Contacteer onze diensten


Van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30
Zaterdag van 9:00 tot 12:00

[email protected]

Uw hypothecaire lening met het beste tarief!

HYPOTHECAIR KREDIET

U droomt ervan een huis te kopen, te laten bouwen, te renoveren, te verbouwen of uw hypothecaire lening terugkopen? We helpen u uw toekomstdromen concreet te maken.

Dankzij onze verschillende renteformules (vast, half-vast en variabel) alsmede de kredietinstellingen waarmee wij samenwerken, kunnnen wij u verschillende voorstellen doen voor hypothecaire kredieten in tegenstelling tot een bank die alleen zijn eigen gamma voorstellen.

ACCEPTATIEVOORWAARDEN

Voorwaarden voor een hypothecaire lening

Om een aanvraag in België te kunnen doen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen : 

 • Meerderjarig zijn bij de contracttekening ;
 • Inwoner zijn van België of Luxemburg ;
 • Kredietwaardig zijn, wat wil zeggen dat u genoeg terugbetalingscapaciteit moet hebben ; 
 • Niet op de zwarte lijst staan van de Centrale van Kredieten aan Particulieren of, tenmiste geregulariseerd zijn.

Noodzakelijke garanties voor een hypothecaire lening

Een hypothecaire lening afsluiten is niet iets wat u licht moet opnemen, daar moet u over nadenken, discussiëren en persoonlijke adviezen over inwinnen. U verbindt u immers vele jaren aan een bankinstelling en aan het terugbetalen van maandelijkse aflossingen tijdens de gehele duur van de lening.  

Deze bankinstellingen zullen u dus ook op verschillende manieren garanties vragen om er zeker van te zijn dat u genoeg terugbetalingscapaciteit hebt en kredietwaardig bent voor een hypothecaire lening :

 • De hypotheek : in het geval dat u het hypothecair krediet niet kunt terugbetalen, kan de bank het pand verkopen om een deel of het geheel van de hypothecaire lening terug te betalen.
   
 • Uw  inkomsten & kosten: in het algemeen (behalve in speciale gevallen), kan gezegd worden dat de kosten niet meer dan tussen de 33% en 65% van het totale bedrag aan inkomsten mogen zijn (afhankelijk van de bankinstelling en het profiel van de kandidaat).
   
 • Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering: als u komt te overlijden, betaalt de verzekeringsmaatschappij het resterende bedrag van de hypothecaire lening terug.  Deze verzekering is in principe niet verplicht maar sommige banken verplichten deze verzekering om er zeker van te zijn dat de lening wordt terugbetaald in geval van overlijden. De verzekering wordt in ieder geval sterk aangeraden.
   

HYPOTHECAIRE KREDIET = FISCAAL VOORDEEL

Als u een hypothecair krediet afsluit, kan u van een aanzienlijk fiscaal voordeel genieten. Op  voorwaarde dat u de enige eigenaar bent, het krediet langer  dan 10 jaar is, u in het pand gaat  wonen en u geen globaal belastbaar inkomen van boven de 81.000€ hebt. In Wallonië wordt de wooncheque toegekend in de vorm van een  jaarlijkse belastingvermindering. De cheque moet gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen helpen om een woning te kunnen aanschaffen. 

EIGEN VERMOGEN

Vanaf 1 januari 2020 heeft de Nationale Bank van België nieuwe richtlijnen voor het afsluiten van hypothecaire kredieten uitgeschreven. Deze nieuwe regels hebben betrekking op de bankinstellingen die voorzichtiger moeten in het geven van kredieten met een hoog quotum (het quotum is de ratio tussen de hoogte van het krediet en de waarde van het pand op de markt of verkoopwaarde).

Vroeger kon u makkelijk tot aan 125% van de aankoopprijs van het onroerend goed lenen. Het hypotheciare krediet dekte de aankoop, de registratiekosten en de notariskosten. Maar de NBB heeft de voorwaarden verzwaard. De nieuwe richtlijnen hebben als doel de consumenten te beschermen en een nieuwe onroerend goed crisis te vermijden. In het merendeel van de gevallen moet u dus geld gespaard hebben om een financiering voor de koop van een woning te kunnen krijgen.

Wij hebben dus gezegd « in het merendeel van de gevallen » dus niet « in alle gevallen . De Nationale Bank van België wilt niet dat jonge gezinnen geen woning kunnen kopen en voorziet een kredietvolume om quota’s van boven de 90%, zelfs boven 100% in enkele gevallen van de verkoopwaarde te kunnen financieren. Daarentegen, een hypothecair krediet kan niet toegekend worden aan onroerend goed investeerders en aan personen die al eigenaar zijn en die over tenminste 10% van de aankoopwaarde als eigen vermogen beschikken en de kosten kunnen dekken.

Over hoeveel eigen vermogen moeten de eerste eigenaren beschikken ? 

Buiten de « klassieke » criteria  (financiële en professionele stabiliteit, schuldpercentage, … ) om een hypothecaire krediet te kunnen  krijgen, wordt er aan de eerste eigenaren in de meeste gevallen gevraagd om eigen vermogen mee te brengen.

In het algemeen, wordt er een minimum van 10% van de verkoopwaarde  plus de kosten als eigen vermogen gevraagd. Soms kan tot aan 20% gevraagd worden. Maar in sommige gevallen kan de bankinstelling een lening toekennen waarvan het quotum hoger is dan 90% of meer is.

 

Echter is het niet altijd makkelijk om het bedrag van de kosten en de 10% van de lening bij elkaar te brengen, vooral wanneer u jong bent en u net in het actieve leven begint.

Gelukkig bestaan er oplossingen om eigenaar te worden en dat zelfs zonder eigen vermogen  !

In het geval waar de bank je geen hypothecaire lening kan toekennen omdat het quotum hoger is dan 90% is, is er een oplossing voor jou.

Als er een ander pand toegevoegd kan worden als onderpand (bijvoorbeeld het huis van de ouders). In dat geval, kunnen  ook de notariskosten in het hypothecaire krediet meegenomen worden. Het bedrag van het hypothecaire krediet zal dus maximaal 90% van de verkoopwaarde van beide panden kunnen zijn  die als onderpand dienen. Dit noemen we het HYPO sociale krediet.

Welk percentage eigen vermogen wordt er gevraagd aan de andere leners ? 

De richtlijnen van de NBB zijn soepeler voor eerste eigenaren dan voor personen die al eigenaar zijn of voor onroerend goed investeerders. Zo kan er voor hypothecaire kredieten die bestemd zijn voor huurinkomsten, 20% eigen vermogen plus kosten gevraagd worden.

DE KOSTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN PAND

Iedere aankoop brengt, buiten de aankoopsprijs, ook verschillende kosten met zich mee, die meegenomen moeten worden in de totale berekening. Sommige kosten vertegenwoordigen een groot bedrag, waar andere minder hoog zijn. 

1. De registratiekosten: dit is een fiscaal recht dat berekend worden met de verkoopprijs van het pand. Het percentage verschilt per regio en hangt af van de regio waarin het pand zich bevindt : 

 • In Wallonië  is het 12,5% van de aankoopprijs ;
 • In Brussel ligt het percentage op 10%. 

Dit percentage varieert per regio. De voorwaarden kunnen ook anders zijn: er kan een korting of een vermindering toegekend worden. Zo kan je in Wallonië een verlaagd tarief van 6% krijgen als je aan de voorwaarden voldoet: de woning moet “bescheiden” zijn(dat hangt van het kadastrale inkomen af)  en nog geen pand bezitten.  

Onthoud dat voor sommige panden BTW betaald moet worden: dit gaat over nieuwe woningen (of minder dan 2 jaar oud zijn) waarbij je 21% aan de aankoopwaarde moet toevoegen. Voor deze panden zijn er geen registratiekosten.

2. De kosten van een hypothecaire akte: deze kosten worden berekend via het geleende bedrag. Zij bevatten :  

 • Het registratierecht : het gaat over een belasting die 1% van de hypothecaire lening bedraagt
 • Het recht van de hypothecaire inschrijving : dit is een belasting van 0,30% van het geleende bedrag
 • Vergoedingen en vergoedingen van de hypotheekbewaarder.
 • De honoraria van de notaris : deze zijn geregeld in een koninklijk besluit wat wil zeggen dat alle notarissen dezelfde tarieven hanteren. De rol van de notaris is essentieel in het kader van een onroerend goed aankoop en van een hypothecaire krediet. Er moet BTW betaald worden op de honoraria van de notaris.
 • Andere kosten van de akte: zij dekken de kosten van de notaris voor het opstellen van de akte (fiscale opzoekingen, kadastrale afschriften, hypothecaire certificaten, fiscale postzegels...). Er moet ook BTW op betaald worden.

Bij de notariskosten moeten ook dossierkosten van de kredietverstrekker gerekend worden : zij variëren van instelling tot instelling, maar zijn (in de meeste gevallen) niet hoger dan 500 €. 

Natuurlijk moeten al deze kosten in de berekening van de totale kosten meegenomen worden, maar vergeet niet het fiscale voordeel dat de aankoop met zich meebrengt!

De wooncheque levert ieder jaar een belastingvermindering  op wat  ook meegenomen moet worden in de berekening van uw kosten.  

HYPOTHECAIRE KREDIET EN KREDIETOPENING

Een hypothecaire krediet is, meestal geen eenvoudig krediet, maar een kredietopeningdie gegarandeerd wordt door een hypotheek. Wat betekent dat precies ?  

Als u een krediet afsluit, leen u geld. U kan dit geld benutten om iets te betalen waarvoor u geen geld had.  U betaalt de kredietverstrekker terug volgens de afgesproken voorwaarden  (duur van de terugbetalingen, bedrag van de aflossingen en de rentevoet die toegepast wordt op het geleende bedrag).

Wanneer u  een hypothecaire krediet opent, is het anders. Er wordt een kredietopening gemaakt voor een bedrag– van 150.000 €, bijvoorbeeld – die gegarandeerd wordt door een hypotheek. De hypotheek staat meestal op het pand dat door het geleende bedrag gekocht kan worden. Met een kredietopening kan u, nadat u  al een bedrag terugbetaald hebt (laten we zeggen bijvoorbeeld 20.000 € op 150.000 €), opnieuw een bedrag lenen van 20.000€ of minder om werken te doen in uw huis(zoals het renoveren van een kamer, een zwembad installeren, etc.) zonder weer langs de notaris te moeten. Dat is wat men een wederopname noemt en is niet geldig voor een persoonlijke lening. Voor deze nieuwe lening – deze wederopname –  moet er een nieuwe extra overeenkomst gemaakt worden voor het opnieuw geleende bedrag (met de rentevoet die op dat moment van kracht is voor de nieuwe lening), maar zonder een nieuwe hypotheekakte te hoeven tekenen. Het systeem van de kredietopeningen heeft dus het grote voordeel dat u nieuwe hypothecaire kosten vermijdt als u opnieuw geld nodig hebt voor uw woning.

 

ONZE ADVIEZEN OM GOED UW HYPOTHECAIRE KREDIET TE KIEZEN

Als u binnenkort eigenaar wilt worden, neem het voortouw. U kan een simulatie van een hypothecaire lening doen om uw leencapaciteit te berekenen in het kader van een hypothecaire lening. Immers, dit is een manier om uw zoektocht te kaderen en geen tijd te verliezen met panden die niet in uw budget passen. Daarbij, als u de woning van uw dromen vindt, zal de verkoper direct willen weten of u uw leencapaciteit al hebt berekend en of u voldoet aan de gestelde voorwaarden voor een hypothecaire krediet om te weten of u  in staat bent het pand te kopen als hij uw  voorstel aanvaardt.  

Zoek vooral niet kost wat kost de laagste rentevoet, maar kijk naar het TOTALE bedrag dat terugbetaald moet worden dankzij de JKP die instellingen verplicht aan je moeten geven. Deze bevat alle kosten die je moet voorzien bij de koop of terugkoop van een pand (kredietkosten, verzekeringen , ...) . Sommige bankinstellingen stellen lagere rentevoeten voor, maar factureren kosten die veel hoger zijn dan de normale kosten. Er is dus voorzichtigheid geboden.

Onze gouden regel :

 • Vergelijk de JKP
 • Analyseer
 • Onderhandel

Aarzel niet om over de voorgestelde rentevoet te onderhandelen (zoveer mogelijk) en u zal snel zien of uw makelaar op uw geld uit is of dat hij/zij een duurzame, commerciële met u wilt hebben !

SIMULATIE VAN EEN HYPOTHECAIRE KREDIET

U kan een helder idee krijgen over de actuele rentevoeten dankzij onze rentebarometer,  simuleer uw  hypothecaire krediet direct online dankzij onze kredietsimulator die u hieronder kunt vinden. Vul het gewenste bedrag in, kies het type rentevoet zowel als de duur van de lening en de klus is geklaard.  

Als u geïnteresseerd bent in ons aanbod, vul dan de kredietaanvraag online in. U  zal snel een vrijblijvend antwoord krijgen zonder dat u met ons  moet werken.

EN DE TERUGKOOP VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING ?

Wanneer u een lopende krediet hebt, dan kan het in sommige gevallen voordelig zijn om het krediet terug te kopen om zodoende het bedrag van de aflossingen te verlagen, een betere rentevoet te krijgen, om er persoonlijke leningen aan toe te voegen of om extra geld te krijgen. U  moet u goed laten inlichten voordat u tot de terugkoop van een hypothecaire lening overgaat, want dat brengt altijd extra kosten met zich mee.  Echter, deze kosten kunnen gecompenseerd worden door een ander voordeel. En dat geval kan het een wijze operatie zijn.

Uw  HYPOTHECAIRE LENING MET MID FINANCE

Bij MiD Finance wordt iedere  hypothecaire kredietaanvraag nauwkeurig geanalyseerd zodat wij de oplossing kunnen voorstellen die bij u past.

Als kredietmakelaars zijn wij niet gebonden aan de voorwaarden van één bankinstelling, maar kunnen wij de voorstellen van onze partners bestuderen en u de voorstellen voorleggen die het best bij u en uw financiële situatie passen.  

Wij bekijken de beste oplossingen zodat u uw dromen kan verwezelijken en tegelijkerijd eigenaar kan worden van een pand.

Heeft u vragen over hypothecaire kredieten, de hypothecaire kredietsimulatie en de verschillende aspecten ? Aarzel niet ons te contacteren. Onze specialistes staan klaar om uw vragen te beantwoorden. 

 

Simuleer uw lening online Snel en zonder verplichting

« Om uw aanvraag te kunnen behandelen, moet de kredietverstrekker de centrale van kredieten voor particulieren van de Nationale bank van België consulteren, zijn eigen files en misschien zelfs de files van atradius, kredietverzekeraar »

Cofidis
BNP Paribas
Alpha Credit
Elantis
EB Lease
Record Bank
CKV
Credimo
Allianz
Creafin

Onder voorbehoud van acceptatie van uw aanvraag door de toegewezen kredietverstrekker van Mid Finance en na ondertekening van het kredietcontract